Over MinoucheBesters

Minouche is een voorhoedeloper in sociale (technologische) vernieuwing. Ze begeleidt veranderingstrajecten in sociaal complexe omgevingen, waarbij ze een rol als gids, trainer en inhoudelijk expert combineert. Daarbij helpt ze organisaties te doorgronden hoe, onder invloed van internet en nieuwe maatschappelijke waarden, als zelforganisatie, co-creatie, vertrouwen en transparantie, hun werk verandert en hoe zij daar op kunnen inspelen.

Participatief leiderschap: Talent of competentie?

Hans Stockmans FotografieEind jaren 80, begin jaren 90 van de vorige eeuw was competentie het modewoord in de management literatuur: (kern)competenties, competentie ontwikkeling, competentieprofielen, competentie management, competentiebeloning en ga zo maar door. Sinds het begin van deze eeuw zien we een verschuiving van aandacht voor competenties naar talenten. Het competentiejargon wordt als te beperkend ervaren, denken vanuit talenten laat daarentegen ruimte voor de mens als geheel met zijn passie, gedrevenheid en goesting.

Wat is het belang van deze shift voor een thema als leiderschap en in het bijzonder participatief leiderschap? Gaat dit over talenten of competenties? En wat betekent dit voor een training in de kunst van participatief leiderschap, de Art of Participatory Leadership? Lees verder

Advertenties

AoPL impact bij KNMI

knmi_1_jpg_2_588×1_080_pixels

Vanuit het KNMI hebben 4 medewerkers van verschillende afdelingen deel genomen aan de Art of Participatory Leadership (AoPL) training in maart 2015. Zij wilden actief bijdragen aan het realiseren van de veranderopgave binnen KNMI, gericht op een meer vraaggestuurde organisatie en meer interne samenwerking, waarbij mensen minder opereren vanuit eigen winkeltjes, en meer contact hebben met elkaar en met de klant. “We hadden het gevoel dat we echt het verschil zouden kunnen maken als we alle vier zouden deelnemen aan de training en dat heeft ook zo gewerkt”, aldus Rike van Hattem.

Lees verder

Beleef de live sessies samen met ons bij U.lab Utrecht

U_Lab___Presencing_InstituteAoPL alumni Heleen de Ruijter heeft samen met andere alumni en de Digitale Steden Agenda het initiatief genomen om als onderdeel van de wereldwijde MOOC van het Presencing Instituut een U.lab te hosten in Utrecht.

U.lab is een gratis online Theory U course (MOOC) van Otto Scharmer en het Presencing Institute. Zie https://www.presencing.com/ulab/overview. Je kunt de live sessies samen met anderen bekijken in een U.lab hub. Na het live ‘college’ van Otto Scharmer (MIT/Presensing Instituut) vormen we ons eigen klaslokaal/ We gaan in het gesprek over de thema’s, wat die betekenen voor onze praktijk en doen ervaring op met verschillende werkvormen en methoden uit de Theory U.

De Digitale Steden Agenda heeft hun locatie aan de Mariaplaats in Utrecht ter beschikking gesteld. Een unieke kans om je kennis en ervaring te verdiepen en tegelijkertijd samen met anderen in praktijk te brengen. Heb je interesse?

De live sessies van de U.lab zijn op 17 september, 8 oktober, 29 oktober en 17 december. Inloop is steeds vanaf 15.00 uur. We starten om 15.30 en ronden zo tegen 18.15 af.

Leuk je daar te zien!

Je kunt je aanmelden via onze Facebook pagina http://bit.ly/UlabUtrecht of via deruijter.heleen@gmail.com

Terug samenkomen met alle deelnemers

Alle_postbussen__3_onderdelen_gevonden_die_voldoen_aan_de_zoekcriteria_De community van AoPL alumni ontmoet elkaar regelmatig en er ontstaan mooie verbindingen rondom concrete projecten.  Ook op andere plekken gebeuren mooie dingen. De Art of Hosting is een belangrijke pijler in onze werkwijze. Sinds 2003 hebben honderden mensen in Nederland een Art of Hosting training gevolgd. De grote raakvlakken riepen de wens tot ontmoeting op. Kom dan op 17 oktober naar de Impact Hub voor een dag met alumni uit beide netwerken!

Sandra Gevaert, een van onze trainers, is tevens steward Art of Hosting voor Nederland. Zij heeft samen met Tatiana Glad, ook AoH steward en co-founder van de Impact Hub, het initiatief genomen om de diverse communities bij elkaar te brengen. Dat gebeurt op 17 oktober op de Impact Hub in Amsterdam samen met een geweldig hosting team. De dag is gericht op het samenbrengen van de diverse AoH en AoPL beoefenaars in Nederland, het ontdekken van onze ‘common ground’ en het maken van verbindingen rondom thema’s en initiatieven die ons aan het hart gaan. 

Kaartjes a 10 euro per stuk voor onkosten bestel je hier.

De tweede AoPL met boeiende thema’s

IMG_0592In maart 2015 hebben we een tweede groep deelnemers verwelkomd in het zuidelijke Klooster Nieuwkerk te Goirle. Wederom een geweldige groep met deelnemers vanuit de TU Delft, KNMI, Movactor en Provincie Utrecht, alsook kleine zelfstandigen. Vraagstukken die aan de orde kwamen gingen over hoe je anderen kunt uitnodigen om zelf mee te gaan doen in een veranderingsproces, wat het van jezelf vraagt om ruimte te geven aan anderen en hoe je letterlijk kunt gaan staan voor wat je zelf belangrijk vindt. Of over hoe je tijd en ruimte kunt scheppen om gesprekken te voeren die er echt toe doen in een omgeving waar alles snel moet, wat je zelf kunt doen om beweging in (interne) processen te brengen en hoe je tot gezamenlijkheid komt met diverse partijen die allemaal een eigen agenda hebben. Deelnemers hebben elkaar verrijkt met hun inzichten en ervaringen en vooral veel geoefend met participatieve werkvormen die kunnen bijdragen aan het in gang zetten van de gewenste verandering.

Oefenen, oefenen, oefenen: Open Space in de praktijk

10934008_10205902700956807_5141914115627761008_nTijdens een training ben je drie dagen ondergedompeld en samen met collega deelnemers die jouw inhoud delen. Je doet een schat aan ervaring op, maar dan ben je er nog niet. In de praktijk ervaar je pas echt hoe het werkt. Dat weten we zelf ook als geen ander, vandaar dat we veel werk maken van het leren buiten de drie-daagse training om. Zo vond in januari een Open Space bijeenkomst plaats in de Brakke Grond in Amsterdam, voorbereid door drie kersverse hosts die graag wilden oefenen. Met Minouche als coach op de achtergrond bereidden de deelnemers zelf de bijeenkomst voor (uitnodiging, ontwerp, begeleiding). De oud-deelnemers uit de eerste training grepen de gelegenheid aan om eigen collega’s deelgenoot te maken van hun nieuwe kennis. Het werd een bijzondere middag, rond het thema ‘de kunst van het vertragen’. Mooi passend bij de wintertijd.

Voor alles is een eerste keer: de eerste AoPL in Klooster Nieuwkerk

Na diner buiteneen half jaar van voorbereidingen vind de eerste Art of Participatory Leadership training plaats. Vanuit het gedachtengoed van Art of Hosting en Presencing en onze eigen praktijkervaring zetten we onze eigen training neer. Meer gericht op enerzijds het versterken van participatief leiderschap en de toepassing hiervan in de praktijk van de deelnemers en anderzijds het versterken van de impact van ons eigen werk met onze klanten. We merken in onze eigen praktijk dat er een enorme behoefte is om te leren hoe je in het nieuwe samenspel met verschillende partners elkaar kunt vinden en tot echte vernieuwing komt. Het was prachtig om te ervaren hoezeer onze eigen behoefte aansluit bij die van onze deelnemers. De eerste keer komt er meteen een mooie groep deelnemers bijeen uit zowel grote organisaties als Liander en de Province Utrecht, alsook vanuit het lokale veld zoals de bijzondere Amsterdamse winkelstraatvereniging Geef om Jan Eef en coöperatie Dirk III uit de Betuwe.