“We kunnen het! Niet alleen!”

Maurice Coffee Bar, Antwerpen-Berchem: Meeting point Vitale Verbinders.

De AoPL workshop van oktober 2015 was voor ons alle vier een bijzonder ontmoeten. Als een delen van immer opstekende jongensdromen, inmiddels ingebed in ruime levenservaring en dus ook gekoppeld aan kwetsbaarheid die we in de workshop gezien en gedeeld hebben. Vanuit die ervaring was er een verlangen naar een vervolg, naar meer. Lees verder

Advertenties

Co-creatie in My Data Our Health

AoPL alumnus Roel Kamerling is initiatiefnemer van het project My Data Our Health, dat hij vanuit Medical Delta (TU Delft, Erasmus MC en Leiden MC, http://www.medicaldelta.nl) en samen met de gemeente Rotterdam in september 2015 is gestart. My Data Our Health (MDOH) is een traject waarin experts van Medical Delta samen met burgers uit Rotterdam een platform over gezondheid creëren. Voor het realiseren van dit participatieve traject zijn Wouter Spek en Sandra Gevaert ingehuurd als respectievelijk inhoudelijk en AoPL proces experts. In dit artikel laten we graag zien hoe dat participatietraject in zijn werk ging.

In het beoogde digitale platform kan een burger zijn persoonlijke gezondheidsprofiel opslaan in een eigen virtuele kluis en blijft daarmee eigenaar van zijn eigen gegevens (data). Vervolgens kan ieder zelf kiezen welke informatie hij opslaat en met wie hij deze informatie deelt. Burgers vormen samen een coöperatie, die eigenaar is van het geheel. Het doel is zowel burgers te helpen en stimuleren om gezond te leven als de Persoonlijke Data Economie te democratiseren van waaruit nieuwe kennis en bedrijvigheid kan ontstaan.

Een uniek traject waarin de burger als toekomstig gebruiker vanaf het begin actief betrokken is bij de creatie van het eigen platform.

Lees verder

Participatief leiderschap: Talent of competentie?

Hans Stockmans FotografieEind jaren 80, begin jaren 90 van de vorige eeuw was competentie het modewoord in de management literatuur: (kern)competenties, competentie ontwikkeling, competentieprofielen, competentie management, competentiebeloning en ga zo maar door. Sinds het begin van deze eeuw zien we een verschuiving van aandacht voor competenties naar talenten. Het competentiejargon wordt als te beperkend ervaren, denken vanuit talenten laat daarentegen ruimte voor de mens als geheel met zijn passie, gedrevenheid en goesting.

Wat is het belang van deze shift voor een thema als leiderschap en in het bijzonder participatief leiderschap? Gaat dit over talenten of competenties? En wat betekent dit voor een training in de kunst van participatief leiderschap, de Art of Participatory Leadership? Lees verder

AoPL impact bij KNMI

knmi_1_jpg_2_588×1_080_pixels

Vanuit het KNMI hebben 4 medewerkers van verschillende afdelingen deel genomen aan de Art of Participatory Leadership (AoPL) training in maart 2015. Zij wilden actief bijdragen aan het realiseren van de veranderopgave binnen KNMI, gericht op een meer vraaggestuurde organisatie en meer interne samenwerking, waarbij mensen minder opereren vanuit eigen winkeltjes, en meer contact hebben met elkaar en met de klant. “We hadden het gevoel dat we echt het verschil zouden kunnen maken als we alle vier zouden deelnemen aan de training en dat heeft ook zo gewerkt”, aldus Rike van Hattem.

Lees verder

Beleef de live sessies samen met ons bij U.lab Utrecht

U_Lab___Presencing_InstituteAoPL alumni Heleen de Ruijter heeft samen met andere alumni en de Digitale Steden Agenda het initiatief genomen om als onderdeel van de wereldwijde MOOC van het Presencing Instituut een U.lab te hosten in Utrecht.

U.lab is een gratis online Theory U course (MOOC) van Otto Scharmer en het Presencing Institute. Zie https://www.presencing.com/ulab/overview. Je kunt de live sessies samen met anderen bekijken in een U.lab hub. Na het live ‘college’ van Otto Scharmer (MIT/Presensing Instituut) vormen we ons eigen klaslokaal/ We gaan in het gesprek over de thema’s, wat die betekenen voor onze praktijk en doen ervaring op met verschillende werkvormen en methoden uit de Theory U.

De Digitale Steden Agenda heeft hun locatie aan de Mariaplaats in Utrecht ter beschikking gesteld. Een unieke kans om je kennis en ervaring te verdiepen en tegelijkertijd samen met anderen in praktijk te brengen. Heb je interesse?

De live sessies van de U.lab zijn op 17 september, 8 oktober, 29 oktober en 17 december. Inloop is steeds vanaf 15.00 uur. We starten om 15.30 en ronden zo tegen 18.15 af.

Leuk je daar te zien!

Je kunt je aanmelden via onze Facebook pagina http://bit.ly/UlabUtrecht of via deruijter.heleen@gmail.com

Terug samenkomen met alle deelnemers

Alle_postbussen__3_onderdelen_gevonden_die_voldoen_aan_de_zoekcriteria_De community van AoPL alumni ontmoet elkaar regelmatig en er ontstaan mooie verbindingen rondom concrete projecten.  Ook op andere plekken gebeuren mooie dingen. De Art of Hosting is een belangrijke pijler in onze werkwijze. Sinds 2003 hebben honderden mensen in Nederland een Art of Hosting training gevolgd. De grote raakvlakken riepen de wens tot ontmoeting op. Kom dan op 17 oktober naar de Impact Hub voor een dag met alumni uit beide netwerken!

Sandra Gevaert, een van onze trainers, is tevens steward Art of Hosting voor Nederland. Zij heeft samen met Tatiana Glad, ook AoH steward en co-founder van de Impact Hub, het initiatief genomen om de diverse communities bij elkaar te brengen. Dat gebeurt op 17 oktober op de Impact Hub in Amsterdam samen met een geweldig hosting team. De dag is gericht op het samenbrengen van de diverse AoH en AoPL beoefenaars in Nederland, het ontdekken van onze ‘common ground’ en het maken van verbindingen rondom thema’s en initiatieven die ons aan het hart gaan. 

Kaartjes a 10 euro per stuk voor onkosten bestel je hier.

Ervaring opdoen in de praktijk

JTVA 5juni2015 programmaNog beter dan oefenen in de groep is het natuurlijk om in een praktijksituatie aan de slag te gaan. Er deed zich een mooie gelegenheid voor toen we gevraagd werden een teamdag van een tandartsenmaatschap te begeleiden. Deelnemer Mohamed stapte als apprentice in en heeft  volwaardig meegewerkt van het design tot het daadwerkelijk hosten van het hele programma. De tandartsen zien en spreken elkaar weinig en willen als maatschap de samenwerking verbeteren. Tijd besteden aan de relaties en het gesprek over dingen die er voor hen echt toe doen is dan ook wezenlijk om elkaar te kunnen begrijpen en tot betekenisvolle samenwerking te komen. Onze aanpak heeft hen verrast en geraakt. “Dit is voor het eerst dat we met elkaar spreken zonder strijd en negatieve oordelen, wat fijn om constructief te kunnen bouwen aan wat we wel willen.” Ook voor ons was het samen hosten een fijne ervaring die ertoe heeft geleid dat de opdrachtgever ons beide heeft teruggevraagd voor een vervolgsessie in november!

 

Bouwen aan de AoPL community via Appreciative Inquiry

AI 20april oogst1Op 20 april 2015 kwam de AoPL community, met alumni uit de trainingen, samen op de locatie van Movactor in Nieuwegein. Deelnemers Heleen en Joanna waren naar voren gestapt als callers en hosts van deze sessie, met support van steward Sandra vanuit het hosting team. Ze kozen voor Appreciative Inquiry als werkvorm om te oefenen en verder te verdiepen. Het thema: Hoe bouwen we een bloeiende community? We onderzochten elkaars succesvolle ervaringen met een ‘bloeiende community’ in waarderende gesprekken en oogstten deze door de succesfactoren samen te brengen in een beeld. Uit het samenbrengen hiervan ontstond een mooie dialoog over wat we willen en wat ieder daar zelf aan wil bijdragen. Een inspirerende bijeenkomst die de onderlinge relaties tussen beide groepen heeft versterkt en waaruit mooie kruisbestuiving kan ontstaan.

Appreciative Inquiry harvest20april2015

De tweede AoPL met boeiende thema’s

IMG_0592In maart 2015 hebben we een tweede groep deelnemers verwelkomd in het zuidelijke Klooster Nieuwkerk te Goirle. Wederom een geweldige groep met deelnemers vanuit de TU Delft, KNMI, Movactor en Provincie Utrecht, alsook kleine zelfstandigen. Vraagstukken die aan de orde kwamen gingen over hoe je anderen kunt uitnodigen om zelf mee te gaan doen in een veranderingsproces, wat het van jezelf vraagt om ruimte te geven aan anderen en hoe je letterlijk kunt gaan staan voor wat je zelf belangrijk vindt. Of over hoe je tijd en ruimte kunt scheppen om gesprekken te voeren die er echt toe doen in een omgeving waar alles snel moet, wat je zelf kunt doen om beweging in (interne) processen te brengen en hoe je tot gezamenlijkheid komt met diverse partijen die allemaal een eigen agenda hebben. Deelnemers hebben elkaar verrijkt met hun inzichten en ervaringen en vooral veel geoefend met participatieve werkvormen die kunnen bijdragen aan het in gang zetten van de gewenste verandering.

Oefenen, oefenen, oefenen: Open Space in de praktijk

10934008_10205902700956807_5141914115627761008_nTijdens een training ben je drie dagen ondergedompeld en samen met collega deelnemers die jouw inhoud delen. Je doet een schat aan ervaring op, maar dan ben je er nog niet. In de praktijk ervaar je pas echt hoe het werkt. Dat weten we zelf ook als geen ander, vandaar dat we veel werk maken van het leren buiten de drie-daagse training om. Zo vond in januari een Open Space bijeenkomst plaats in de Brakke Grond in Amsterdam, voorbereid door drie kersverse hosts die graag wilden oefenen. Met Minouche als coach op de achtergrond bereidden de deelnemers zelf de bijeenkomst voor (uitnodiging, ontwerp, begeleiding). De oud-deelnemers uit de eerste training grepen de gelegenheid aan om eigen collega’s deelgenoot te maken van hun nieuwe kennis. Het werd een bijzondere middag, rond het thema ‘de kunst van het vertragen’. Mooi passend bij de wintertijd.