Bouwen aan de AoPL community via Appreciative Inquiry

AI 20april oogst1Op 20 april 2015 kwam de AoPL community, met alumni uit de trainingen, samen op de locatie van Movactor in Nieuwegein. Deelnemers Heleen en Joanna waren naar voren gestapt als callers en hosts van deze sessie, met support van steward Sandra vanuit het hosting team. Ze kozen voor Appreciative Inquiry als werkvorm om te oefenen en verder te verdiepen. Het thema: Hoe bouwen we een bloeiende community? We onderzochten elkaars succesvolle ervaringen met een ‘bloeiende community’ in waarderende gesprekken en oogstten deze door de succesfactoren samen te brengen in een beeld. Uit het samenbrengen hiervan ontstond een mooie dialoog over wat we willen en wat ieder daar zelf aan wil bijdragen. Een inspirerende bijeenkomst die de onderlinge relaties tussen beide groepen heeft versterkt en waaruit mooie kruisbestuiving kan ontstaan.

Appreciative Inquiry harvest20april2015

Advertenties

De tweede AoPL met boeiende thema’s

IMG_0592In maart 2015 hebben we een tweede groep deelnemers verwelkomd in het zuidelijke Klooster Nieuwkerk te Goirle. Wederom een geweldige groep met deelnemers vanuit de TU Delft, KNMI, Movactor en Provincie Utrecht, alsook kleine zelfstandigen. Vraagstukken die aan de orde kwamen gingen over hoe je anderen kunt uitnodigen om zelf mee te gaan doen in een veranderingsproces, wat het van jezelf vraagt om ruimte te geven aan anderen en hoe je letterlijk kunt gaan staan voor wat je zelf belangrijk vindt. Of over hoe je tijd en ruimte kunt scheppen om gesprekken te voeren die er echt toe doen in een omgeving waar alles snel moet, wat je zelf kunt doen om beweging in (interne) processen te brengen en hoe je tot gezamenlijkheid komt met diverse partijen die allemaal een eigen agenda hebben. Deelnemers hebben elkaar verrijkt met hun inzichten en ervaringen en vooral veel geoefend met participatieve werkvormen die kunnen bijdragen aan het in gang zetten van de gewenste verandering.

Oefenen, oefenen, oefenen: Open Space in de praktijk

10934008_10205902700956807_5141914115627761008_nTijdens een training ben je drie dagen ondergedompeld en samen met collega deelnemers die jouw inhoud delen. Je doet een schat aan ervaring op, maar dan ben je er nog niet. In de praktijk ervaar je pas echt hoe het werkt. Dat weten we zelf ook als geen ander, vandaar dat we veel werk maken van het leren buiten de drie-daagse training om. Zo vond in januari een Open Space bijeenkomst plaats in de Brakke Grond in Amsterdam, voorbereid door drie kersverse hosts die graag wilden oefenen. Met Minouche als coach op de achtergrond bereidden de deelnemers zelf de bijeenkomst voor (uitnodiging, ontwerp, begeleiding). De oud-deelnemers uit de eerste training grepen de gelegenheid aan om eigen collega’s deelgenoot te maken van hun nieuwe kennis. Het werd een bijzondere middag, rond het thema ‘de kunst van het vertragen’. Mooi passend bij de wintertijd.

Voor alles is een eerste keer: de eerste AoPL in Klooster Nieuwkerk

Na diner buiteneen half jaar van voorbereidingen vind de eerste Art of Participatory Leadership training plaats. Vanuit het gedachtengoed van Art of Hosting en Presencing en onze eigen praktijkervaring zetten we onze eigen training neer. Meer gericht op enerzijds het versterken van participatief leiderschap en de toepassing hiervan in de praktijk van de deelnemers en anderzijds het versterken van de impact van ons eigen werk met onze klanten. We merken in onze eigen praktijk dat er een enorme behoefte is om te leren hoe je in het nieuwe samenspel met verschillende partners elkaar kunt vinden en tot echte vernieuwing komt. Het was prachtig om te ervaren hoezeer onze eigen behoefte aansluit bij die van onze deelnemers. De eerste keer komt er meteen een mooie groep deelnemers bijeen uit zowel grote organisaties als Liander en de Province Utrecht, alsook vanuit het lokale veld zoals de bijzondere Amsterdamse winkelstraatvereniging Geef om Jan Eef en coöperatie Dirk III uit de Betuwe.